Vyšetření zraku

Vyšetření zraku neboli změření refrakce spočívá ve zjištění či kontrole aktuálních dioptrií potřebných pro vhodnou korekci Vaší oční vady.

Pokud nechcete čekat na termín u očního lékaře nebo si nejste jisti stávajícími dioptriemi, pak je možné v prodejnách Optik Frič využít této odborné služby.

Test je proveden na počítačovém autorefraktometru a dále pomocí zkušební sady skel a projekčního optotypu.

Celé vyšetření zraku je (v případě nákupu brýlí) bezplatné a za zjištěné hodnoty neseme plnou odpovědnost. Pokud by došlo k situaci, kdy s brýlemi zhotovenými na základě provedeného refrakčního měření neuvidíte, zdarma bude provedena výměna skel se správnými dioptriemi.